Acerca de

TIDA VISION OG MISSION

Datacentre er i vækst i Danmark, hvilket brancheforeningen DDI, ser som en positiv udvikling. Sammen med væksten følger et øget strømforbrug og potentiel miljøbelastning, som skal modsvares med bæredygtige løsninger fra datacenterbranchen.

Ifølge tal fra DDI bruger datacentre i Danmark i 2021 ca. 3% af landets samlede strømforbrug. Dette tal vil ifølge DDI, Cowi m.fl. stige til mellem 10 og 15% inden 2030 – og dermed blive en afgørende størrelse i Danmarks samlede miljøregnskab og internationale CO2 forpligtelser.

Datacentre over hele verden arbejder løbende på bæredygtige løsninger, for miljøet – og for at mindske eget energiforbrug. Det betyder, at de datacentre i 2021 generelt er mere bæredygtige end i 2005 og generelt markedsføres med en grøn profil, uden at kunder reelt kan sammenligne eller gennemskue.

Derfor er TIDA’s mission at sætte skub i grønne og innovative projekter i Danmark. Missionen skal arbejde mod Visionen – At alle datacentre i Danmark er grønne og CO2 neutrale.

 

Projektet vil fokusere på følgende indsatsområder:

1. Mærkningssystem for bæredygtige datacentre i Danmark

TIDA projektet arbejder henimod at skabe en oversigt over bæredygtighedsprofilen hos større, mellemstore og mindre data centre, for at skabe en fælles ramme for ”best practice” indenfor bæredygtige data centre i Danmark.

Formålet med en TIDA mærkning:

  • Skabe overblik over bæredygtighed i datacenterløsninger

  • Beskrive og fremhæve grønne projekter

  • Skabe en ”industry benchmark” for grønne datacenterløsninger i Danmark

  • Øge udbuddet af grønne datacenterløsninger hos offentlige og private kunder

 

2. Fysisk forsknings-og innovationslaboratorium

Der skal arbejdes henimod etablering af et data center der kan fungere som et forsknings- og innovationslaboratorium for datacenterindustrien.

 

Formålet med et testcenter:

  • Testcenteret skal drifte en serverfarm som et almindeligt data center miljø

  • Data centret skal driftes som et innovativt test lab. Driften af et data center omfatter strøm, forskellige former for køling, netværk, software og server løsninger.

  • Et testcenter kan danne rammen for klyngedannelser, hvor løsninger udvikles på tværs af brancher.

  • Testcentret skal ligeledes være et mødested for de mange aktører, der både direkte og indirekte indgår i industriens forsynings-kæde.

  • Mulighed for at finde løsninger til blandt andet overskudsvarme, sikkerhed, køleløsninger, batteri storage mm.