Acerca de

A wide angle view on Nature reserve at the northern sea Danmark. Grass and sand Dunes scen

TIDA MÆRKNING

En TIDA mærkningsordning er en uvildig tredjeparts verificering af kvaliteten af et projekt. Det vil sige, at TIDA er et kvalitetsstempel på bæredygtigheden i projektet.

Gennem mærkningsordningen vægtes kriterierne i forhold til hinanden. Det betyder, at bæredygtighed i TIDAs perspektiv både handler om at score højt i de enkelte kriterier, samt at skabe balance mellem kriterierne.

 

Når en operatør ønsker at certificere et data center eller flere, indleveres dokumentationerne til TIDA udvalget som består af en række neutrale aktører fra og udenfor branchen.

Såfremt dokumentationen godkendes og projektet overholder kravene, udstedes et certifikat.

TIDA-systemet består af manualer, der beskriver kravene til de typer af mærkninger, der kan udføres. Fælles for manualerne er, at de bygger på en holistisk tilgang til bæredygtighed, hvor social, miljø og økonomi er vægtet ligeligt.